Activitats

Una herstory del cinema

Directores dels orígens al present

Quants noms de directores de cinema coneixem? Des de quan les pel·lícules incorporen la perspectiva feminista? En aquest taller proposem un recorregut possible rescatant les aportacions de les cineastes que la història hegemònica del cinema ha deixat al marge.

Fotografia de la directora Sara Gómez
  • Aproximar-se a la història del cinema en relació amb el seu context social.
  • Visibilitzar les aportacions de les cineastes en la història del cinema.
  • Identificar la construcció del punt de vista en la tradició de la representació.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Reconeixement, comprensió i interpretació de representacions visuals dels diferents períodes artístics establint i reflexionant sobre els seus sentits i els discursos des d’una perspectiva contemporània.
  • Introducció del gust per la cultura cinematogràfica i la seva relació amb les arts. Identificació de les funcions de l’art en les diferents èpoques en relació a artistes, clients i promotors.
  • Identificació i valoració del paper de les dones en la creació artística.
  • Identificació de causes i conseqüències dels fenòmens artístics en el seu context històric, amb especial referència als precedents i consegüents estilístics i als processos de continuïtat i canvis, constatant els diferents ritmes evolutius de les societats i la varietat de manifestacions.

PÚBLICS

3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva de gènere, Història del Cinema

DURADA

2 hores

PREU

230€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades