Activitats

La llum i les ombres

Les primeres històries amb imatges

Encenem la llum i…màgia! Tenim una gran pantalla per veure-hi imatges movent-se. Molt abans de les pel·lícules que coneixem avui dia, s’explicaven històries amb les ombres. A través de diferents representacions amb el cos i amb titelles  descobrim el primer espectacle d’imatges de la història. Reinventarem les aventures, viatges i trifulgues dels herois i heroïnes que apareixen a les llegendes.

Imatge d'un taller de Drac Màgic
  • Experimentació amb la llum i les ombres per a la creació d’imatges.
  • Conèixer les formes de narració amb imatges prèvies a l’invent del cinema.
  • Representar històries que capgiren les llegendes superant narratives esterotipades.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn.
  • Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries, audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir.
  • Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i corporal com a objectes de diversió, de creació i d’aprenentatge a través de jocs lingüístics i expressius. Apreciació de l’estètica de les formes literàries -ritme i rima- i artístiques, i de les sensacions i emocions que provoquen.

PÚBLICS

I3, I4, I5

EIXOS TEMÀTICS

Història del Cinema

DURADA

1 hora

PREU

175€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades