Activitats

Casa meva és un univers

La diversitat familiar al cinema

Explorem la diversitat de models familiars a través de curtmetratges d’animació (Tipitips de Jessica Laurén, Suècia, 2010) i dinàmiques creatives. Una experiència lúdica per comprendre la importància dels vincles familiars basats en la confiança i la igualtat, en una societat cada vegada més canviant.

Fotograma de "Tipitips" de Jessica Laurén, Suècia, 2010
  • Gaudir i valorar el cinema d’animació com una eina per construir relats inclusius i transformadors.
  • Entendre com la ficció pot presentar situacions que tenen impacte en la realitat i com la quotidianitat aporta experiències significatives.
  • Conèixer relats audiovisuals que naturalitzen la diversitat familiar i que presenten diversos models com a opcions vàlides, viables i felices.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Exploració, acceptació, respecte i valoració positiva dels trets característics dels altres, sense prejudicis ni estereotips que dificulten la convivència.
  • Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixin la relació amb els altres: cura, atenció, escolta, diàleg i respecte.
  • Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara identificació de paraules significatives i usuals, ús del context i de la forma de l’escrit, reconeixement de lletres, ús de les il·lustracions, gràfics i altres imatges que acompanyen els textos.

PÚBLICS

I4, I5

EIXOS TEMÀTICS

Diversitat sexual

DURADA

1 hora

PREU

175€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades