Activitats

Fantasies en disputa

Les sexualitats a les pantalles

El descobriment i l’experimentació sexual estan presents en diferents etapes vitals, però sovint les primeres experiències es viuen en l’adolescència. Quines són les fonts d’aprenentatge sexual per als i les joves? Quina és la influència dels imaginaris pornogràfics en les seves percepcions i expectatives sobre les relacions sexuals? En aquesta activitat qüestionarem la construcció de les sexualitats en la ficció, desmuntant estratègies com la cosificació i la fragmentació dels cossos. Així mateix, també en crearem altres imatges per explorar la construcció de fantasies a partir del diàleg i del consentiment.

Fotograma de "Sex Education" de Laurie Nunn, Regne Unit, 2019
  • Distingir la ficció de la realitat: comprendre les imatges sobre les sexualitats, i en concret les imatges pornogràfiques, com a ficció i, com a tal com una construcció cultural amb un punt de vista androcèntric.
  • Desmuntar els codis audiovisuals que configuren la construcció del desig sexual.
  • Ampliar els imaginaris sobre les sexualitats: relacions entre iguals, basades en l’empatia i l’escolta.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Reconeixement de les diferències de gènere com un element enriquidor de les relacions interpersonals. Anàlisi dels estereotips i prejudicis a l’entorn de la identitat de gènere. Identificació i rebuig de la violència de gènere, tot coneixent els mitjans de prevenció i protecció.
  • Anàlisi dels elements bàsics de la comunicació audiovisual.
  • Reflexió sobre el paper de la xarxa en la socialització de la informació, la comunicació i la creació, i sobre el seu ús responsable.

PÚBLICS

3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva de gènere

DURADA

2 hores

PREU

230€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades