Activitats

Imaginaris en moviment

Coeducació audiovisual per a professorat de primària

Quin paper té l’audiovisual en la configuració dels nostres imaginaris sobre el món? En aquesta formació compartirem eines i estratègies per a educar en la construcció de mirades actives i crítiques, posant el focus en els missatges que es transmeten, però també en la forma en què ho fan. Proposarem materials i metodologies per aprofundir en la descodificació del llenguatge audiovisual amb l’alumnat de primària: els colors i les formes, la diversitat de personatges, les narratives no basades en la violència, el tipus de ritme, etc.

Fotograma de "Miss de Kiet's Children" Peter Lataster i Petra Lataster-Czisch, Holanda, 2016
  • Identificar el paper de l’audiovisual en la configuració dels imaginaris personals i col·lectius.
  • Desenvolupar una mirada activa i crítica cap als missatges que transmeten els mitjans audiovisuals.
  • Conèixer i identificar els mecanismes de construcció dels personatges, les narratives, el punt de vista, el muntatge, la música, etc. en l’audiovisual.

PÚBLICS

Professorat

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva de gènere

DURADA

2 hores

PREU

230€ /grup

Altres activitats

Construir Mirades