Activitats

Mira com sona

Escoltar la nostra escola

En aquest taller ens iniciarem en la dimensió sonora, jugarem a escoltar el nostre entorn i ens fixarem en allò que ens passa desapercebut. Quins sons s’amaguen al nostre pati? Quines històries expliquen aquests sons? Explorarem les possibilitats del so i enregistrarem peces sonores per representar l’escola i el seu entorn.

Fotograma de "Cache Cache" de Judit Orosz, Hungria, 2020.
  • Treballar l’escolta del grup i respecte a l’entorn.
  • Comprendre i assimilar la capacitat narrativa i dramàtica del so.
  • Conèixer i fer ús de les eines i les tecnologies necessàries per a la creació d’arxius sonors.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Percepció que a través de la implicació i de la constància, s’arriba a la satisfacció en la comprensió, interpretació i creació artística.
  • Elaboració de produccions musicals, escenogràfiques i audiovisuals a partir de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient recursos necessaris i avançant amb confiança i satisfacció en el procés de producció.
  • Acceptació i adaptació de les pròpies possibilitats davant de la producció, creació i interpretació artística. Indagació sobre les possibilitats comunicatives suggerides per la comunicació audiovisual i la utilització de les TIC i per les possibilitats plàstiques dels materials i les seves qualitats formals en el disseny d’imatges i d’objectes artístics, i per comunicar idees, emocions i experiències.

PÚBLICS

Cicle inicial, Cicle mitjà

EIXOS TEMÀTICS

Tècniques audiovisuals

DURADA

1 hora

PREU

155€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades