Activitats

Festa de plomes i purpurina

Nous imaginaris afectivosexuals

Partint de referències audiovisuals que ens mostren com imaginar una sexualitat lliure i plena, explorem el joc simbòlic per conèixer les nostres sensibilitats, gustos i límits. En aquest taller visionarem representacions inclusives amb la diversitat afectiva i sexual, entenent la infància com a una etapa vital per a la construcció identitària.

Fotograma de "Dans la Nature" de Marcel Barelli, Suïssa, 2021
  • Identificar els tòpics i rols de gènere que acompanyen els aprenentatges dels nens i nenes.
  • Destacar la importància dels imaginaris socials en la construcció de les identitats.
  • Analitzar la construcció de la sexualitat posant el focus en el plaer i els límits.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Exploració dels possibles significats de les formes i les imatges segons el seu context expressiu, referencial i simbòlic.
  • Valoració crítica dels usos expressius i comunicatius del cos.
  • Identificació de maneres de viure i formes d’organització social en les imatges i els objectes; percepció i comprensió d’algunes idees, valors o creences que desvetllen els objectes i les imatges; apreciació de la relació de l’entorn cultural i els aspectes personals dels artistes i de les artistes en la creació d’objectes i imatges.

PÚBLICS

Cicle mitjà, Cicle superior

EIXOS TEMÀTICS

Diversitat sexual

DURADA

1 h 30 min

PREU

130€ /grup classe

Aquesta activitat s'ha creat conjuntament amb

Altres activitats

Construir Mirades