Activitats

Descobrim les joguines òptiques

Els orígens del cinema

Les joguines òptiques són uns enginys capaços de crear la il·lusió del moviment a partir de dibuixos estàtics. Ens fascinarem amb els mateixos artefactes amb què els nens i nenes es divertien abans de la invenció del cinema, fa més d’un centenar d’anys!

Fotografia d'un taller de Drac Màgic
  • Experimentar a partir del fenomen psicofísic que fa possible la il·lusió del moviment.
  • Aprendre l’evolució històrica i tecnològica de les joguines òptiques.
  • Aproximar-se al moment sociocultural i tecnològic que va permetre la invenció del cinematògraf.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Observació i valoració d’imatges fixes i seriades de contextos propers (historietes, còmics, il·lustracions, fotografies, cartells, publicitat) que provenen del camp de les arts i la cultura visual.
  • Observació de recursos formals del llenguatge audiovisual (enquadrament i punt de vista).
  • Experimentació amb les qualitats visuals i plàstiques dels materials dels elements presents en l’entorn: manipulació i transformació dels materials; utilització de diversos materials i suports; intervenció espacial i compositiva.

PÚBLICS

Cicle inicial

EIXOS TEMÀTICS

Història del Cinema

DURADA

1 hora

PREU

175€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades