Activitats

Herois en primer pla

La construcció de les masculinitats

Repensar les històries que viuen els herois de pel·lícula, les aventures, valors i maneres de resoldre els conflictes, és una eina poderosa per repensar els rols de gènere. Entrarem en contacte amb exemples de protagonistes masculins de films i sèries per comprendre els mecanismes de construcció de la masculinitat arquetípica, construïda en oposició a la feminitat. Un taller per debatre les possibilitats transgressores de desmuntar aquests arquetips, també pel que fa a les relacions afectives i amoroses.

Fotograma d'un anunci de "Gilette"
  • Identificar els valors tradicionalment associats a la masculinitat i a la feminitat.
  • Qüestionar l’arquetip de l’heroi en relació amb la pervivència de la cultura de guerra.
  • Entendre la relació entre els mandats de gènere i la construcció de relacions abusives.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Actitud crítica davant dels missatges que suposin qualsevol tipus de discriminació i voluntat de superar els prejudicis.
  • Exploració dels possibles significats de les formes i les imatges segons el seu context expressiu, referencial i simbòlic.
  • Identificació de recursos del llenguatge audiovisual utilitzats en els mitjans de comunicació (premsa, publicitat, televisió, Internet).
  • Acceptació crítica de la identitat i els interessos personals, mostrant una actitud oberta a la transformació positiva. Expressió i control de les emocions i autogestió de les conductes, aprenent dels propis èxits i fracassos.

PÚBLICS

1r ESO, 2n ESO

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva feminista

DURADA

2 hores

PREU

135€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades