Activitats

Herois en primer pla

La construcció sonora de les masculinitats

Té gènere la música? Quins personatges ens imaginem quan escoltem música èpica? Les balades només responen a les comèdies romàntiques? La música, els efectes sonors i les veus són elements dramàtics que amplien la capacitat expressiva del cinema, però també reforcen les narratives dominants. En aquest taller posarem atenció a la dimensió sonora i entrarem en contacte amb exemples de protagonistes masculins de films i sèries per comprendre els mecanismes de construcció de la masculinitat arquetípica per imaginar alternatives.

Fotograma de "Darío", Manuel Kinzer & Jorge A. Trujillo, 2018.
  • Identificar els valors tradicionalment associats a la masculinitat i a la feminitat.
  • Comprendre i assimilar la capacitat narrativa i dramàtica del so.
  • Qüestionar l’arquetip de l’heroi en relació amb la pervivència de la cultura de guerra.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Actitud crítica davant dels missatges que suposin qualsevol tipus de discriminació i voluntat de superar els prejudicis.
  • Exploració dels possibles significats de les formes i les imatges segons el seu context expressiu, referencial i simbòlic.
  • Identificació de recursos del llenguatge audiovisual utilitzats en els mitjans de comunicació (premsa, publicitat, televisió, Internet).
  • Acceptació crítica de la identitat i els interessos personals, mostrant una actitud oberta a la transformació positiva. Expressió i control de les emocions i autogestió de les conductes, aprenent dels propis èxits i fracassos.

PÚBLICS

1r ESO, 2n ESO

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva de gènere, So

DURADA

2 hores

PREU

230€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades