Activitats

Amistats a quatre mans

Imaginem la diversitat

Com són els personatges que protagonitzen les històries audiovisuals? La representació de la diversitat en les pantalles va més enllà d’identificar els arquetips associats a la masculinitat i la feminitat: explorar la diversitat estètica permet arribar a representacions lliures d’estereotips. En aquest taller partirem de la pel·lícula Les vides de Marona (Anca Damian, França, 2019) i la seva riquesa plàstica per a crear personatges suggerents i diversos.

Fotograma de "Les vides de Marona" d'Anca Damian, França, 2019
  • Conèixer els mecanismes de construcció dels personatges de les pel·lícules.
  • Fomentar la diversitat estètica i narrativa en els llenguatges audiovisuals.
  • Respondre creativament als estereotips de gènere.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Identificació de maneres de viure i formes d’organització social en les imatges i els objectes; percepció i comprensió d’algunes idees, valors o creences que desvetllen els objectes i les imatges; apreciació de la relació de l’entorn cultural i els aspectes personals dels artistes i de les artistes en la creació d’objectes i imatges.
  • Apreciació, valoració i anàlisi de la funció de les imatges i dels objectes en la promoció de noves expectatives i propòsits pel que fa als valors i concepcions ideològiques. Comunicació de les experiències, pensaments i inquietuds personals que promou l’experiència amb els objectes i les imatges.
  • Recerca de les possibilitats de comunicació que ofereixen els materials plàstics, el comportament d’alguns materials amb d’altres, les diverses possibilitats espacials en la intervenció bidimensional i tridimensional, les accions que permeten els materials, les possibilitats de la llum, i els mitjans artístics del passat i del present (imatge digital, vídeo, fotografia, instal·lació).
  • Reconeixement de la diversitat social, cultural, de gènere i d’opcions religioses i laiques que es manifesten a l’entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents dels propis. Reconeixement dels valors comuns en les diferents manifestacions de la diversitat i dels valors de les dones que han estat tradicionalment marginats per la societat.

PÚBLICS

Cicle mitjà, Cicle superior

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva de gènere, Personatges

DURADA

1 hora i 30 minuts

PREU

200€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades