Activitats

El joc del muntatge

Fem creacions audiovisuals

A partir d’un arxiu d’imatges en moviment, de músiques i efectes sonors experimentarem amb l’edició en directe. Indagarem en els significats expressius d’imatges de diferents procedències (animació, telenotícies, films amateurs, reportatges televisius, etc.) per crear noves associacions i apropar-nos al treball de muntatge: seleccionar, ordenar, enllaçar. En aquesta activitat, farem servir la Mash Up Table, un enginy tecnològic que ens permet jugar amb el muntatge cinematogràfic de manera col·laborativa i lúdica.

Imatge d'un taller de Drac Màgic
  • Aproximar-se a la creació audiovisual.
  • Experimentar les possibilitats narratives i expressives del muntatge audiovisual.
  • Elaborar un film en grups cooperatius.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Caracterització del muntatge audiovisual i de la noció de temps: el guió, la narració i la continuïtat temporal i espacial. Experimentació a partir de la realització, edició i postproducció de documents audiovisuals senzills.
  • Disseny i composició individual i col·lectiva d’imatges i objectes utilitzant materials tècniques i procediments diversos (materials naturals, industrials i de rebuig, recursos plàstics, fotografia, recursos de les TIC…), tenint en compte l’equilibri/tensió i utilitzant ritmes visuals, plans (figura-fons) i punts de vista diversos.
  • Identificació de maneres de viure i formes d’organització social en les imatges i els objectes; percepció i comprensió d’algunes idees, valors o creences que desvetllen els objectes i les imatges; apreciació de la relació de l’entorn cultural i els aspectes personals dels artistes i de les artistes en la creació d’objectes i imatges.

PÚBLICS

Cicle inicial, Cicle mitjà, Cicle superior, 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO

EIXOS TEMÀTICS

Muntatge

DURADA

2 hores

PREU

315€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades