Activitats

Estereotips a la pantalla

Interrogar les normes de gènere

La majoria de les imatges en circulació, des de la publicitat fins a les xarxes socials, encara reprodueixen una tradició visual en què les feminitats i les masculinitats es representen de forma rígida i arquetípica. Aquest taller proposa eines per des-naturalitzar les convencions que s’han establert sobre les formes de mirar els cossos. Tornar a mirar per activar la reflexió sobre com superar les imposicions de gènere en la cultura audiovisual.

  • Constatar que les representacions dels mitjans de comunicació són una construcció fruit d’una tradició cultural i uns valors concrets.
  • Desenvolupar eines per a una anàlisi crítica dels processos de configuració de la representació de les identitats de gènere
  • Aproximar-se a representacions inclusives amb la diversitat i complexitat de les identitats contemporànies.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Establiment de relacions entre els factors personals, socials, plàstics i simbòlics amb els valors estètics i artístics de les representacions de la cultura visual i mediàtica i comunicació oral dels resultats.
  • Reconeixement de les diferències de gènere com un element enriquidor de les relacions interpersonals. Anàlisi dels estereotips i prejudicis al voltant de la identitat de gènere. Identificació i rebuig de la violència de gènere, tot coneixent els mitjans de prevenció i protecció.
  • Reflexió al voltant de les estratègies i el paper de la publicitat i els mitjans de comunicació en la societat.
  • Identificació i interpretació de les imatges i les propostes de l’entorn del disseny i la publicitat, de l’àmbit del vídeo, la fotografia i el multimèdia i també del cinema i de la televisió.

PÚBLICS

3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva de gènere, Personatges

DURADA

2 hores

PREU

230€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades