Activitats

I ara, què mirem?

Aprenentatges audiovisuals en la infància

L’audiovisual i el cinema són eines molt poderoses de transmissió de valors. Per això és normal i sa preocupar-se per què miren els infants i com podem acompanyar-los. En aquesta formació fem un repàs pels aprenentatges que es poden fer amb les imatges en les diferents etapes educatives, interroguem la relació amb el consum audiovisual i fomentem la difusió d’imatges tranquil·les i respectuoses amb l’entorn, afins a una perspectiva de canvi social.

Fotograma d'"Astres immòbils" de Noémi Gruner i Séléna Picque, França, 2022
  • Identificar el paper de l’audiovisual en la configuració dels imaginaris personals i col·lectius.
  • Desenvolupar una mirada activa i crítica cap als missatges que transmeten els mitjans audiovisuals.
  • Conèixer i identificar els mecanismes de construcció dels personatges, les narratives, el punt de vista, el muntatge, la música, etc. en l’audiovisual.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

PÚBLICS

AFAS

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva de gènere

DURADA

2 hores

PREU

150€ /grup

Altres activitats

Construir Mirades