Activitats

Deconstruïm el punt de vista

Identificar el racisme en les imatges

Les imatges no són naturals, sinó que són fruit de decisions arrelades a una tradició colonial que determina qui apareix i com apareix a les pantalles. Analitzem com es construeix la visió occidental del món per tal de desmuntar el racisme que es difon a través dels mitjans de comunicació, així com les estratègies que el visibilitzen i el subverteixen.

Fotograma de "We Are Lady Part" de Nida Manzoor, 2021
  • Constatar que les representacions dels mitjans de comunicació són una construcció fruit d’una tradició cultural colonial i uns valors concrets.
  • Desenvolupar una mirada atenta, crítica i creativa sobre les imatges que difonen els mitjans de comunicació.
  • Conèixer estratègies bàsiques de creació d’imatges: enquadrament, angulació de càmera, música, veu en off, muntatge, etc. i analitzar-ne les dimensions ètiques.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Lectura i interpretació de formes i imatges tot identificant i relacionant els aspectes formals, expressius, de contingut i significat, discursius i contextuals.
  • Apropament a la cultura cinematogràfica i a la seva relació amb la resta de manifestacions artístiques. Identificació dels trets constitutius de la pròpia identitat, inclosa la identitat de gènere. Valoració dels interessos personals, del benestar propi i dels altres. Expressió i gestió de les pròpies emocions i autogestió de les pròpies conductes.
  • Establiment de relacions entre els factors personals, socials, plàstics i simbòlics amb els valors estètics i artístics de les representacions de la cultura visual i mediàtica i comunicació oral dels resultats.

PÚBLICS

3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Diversitat cultural

DURADA

2 hores

PREU

150€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades