Activitats

Deconstruïm el punt de vista

Identificar el racisme a les pantalles

Les imatges no són naturals, sinó que són fruit d’una sèrie de decisions arrelades en una tradició occidental vinculada al colonialisme. Analitzem els mecanismes de construcció del punt de vista en les representacions per tal de desmuntar el racisme que es difon a través dels mitjans de comunicació, així com les estratègies que el visibilitzen i el subverteixen.

  • Constatar que les representacions dels mitjans de comunicació són una construcció fruit d’una tradició cultural colonial i uns valors concrets.
  • Desenvolupar una mirada atenta, crítica i creativa sobre les imatges que difonen els mitjans de comunicació.
  • Conèixer estratègies bàsiques de creació d’imatges: enquadrament, angulació de càmera, música, veu en off, muntatge, etc. i analitzar-ne les dimensions ètiques.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Lectura i interpretació de formes i imatges tot identificant i relacionant els aspectes formals, expressius, de contingut i significat, discursius i contextuals.
  • Apropament a la cultura cinematogràfica i a la seva relació amb la resta de manifestacions artístiques. Identificació dels trets constitutius de la pròpia identitat, inclosa la identitat de gènere. Valoració dels interessos personals, del benestar propi i dels altres. Expressió i gestió de les pròpies emocions i autogestió de les pròpies conductes.
  • Establiment de relacions entre els factors personals, socials, plàstics i simbòlics amb els valors estètics i artístics de les representacions de la cultura visual i mediàtica i comunicació oral dels resultats.

PÚBLICS

3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Diversitat cultural

DURADA

2 hores

PREU

135€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades