Activitats

De tots els colors, de totes les formes

Com representem les emocions?

Amb aquest taller proposem conèixer personatges fets de formes i colors que s’escapen dels arquetips habituals associats a la feminitat i a la masculinitat. Ens preguntarem per quines emocions i sentiments ens desperten, i en endinsarem en el joc simbòlic per deixar volar la imaginació i construir personatges més enllà del blau i el rosa.

Fotograma de "Luce and the Rock" de Britt Raes
  • Aprendre a expressar els sentiments i emocions propis.
  • Respondre creativament als estereotips de gènere associats als colors i les formes.
  • Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge audiovisual, verbal, musical i plàstic.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.
  • Reconeixement de la importància de la participació i corresponsabilitat en les tasques de la vida domèstica, escolar i social, superant estereotips sexistes.
  • Observació, i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic experimentant les sensacions i emocions que provoquen.
  • Interès, valoració i respecte davant del fet artístic i davant de les produccions artístiques pròpies i alienes.

PÚBLICS

P3, P4, P5

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva feminista

DURADA

1 hora

PREU

110€ /grup classe

Aquesta activitat s'ha creat conjuntament amb

Altres activitats

Construir Mirades