Activitats

De tots els colors, de totes les formes

Protagonistes diverses

Amb aquest taller proposem conèixer personatges fets de formes i colors que s’escapen dels arquetips habituals associats a la feminitat i a la masculinitat. Ens preguntarem per quines emocions i sentiments ens desperten, i en endinsarem en el joc simbòlic per deixar volar la imaginació i construir personatges més enllà del blau i el rosa.

Fotograma de "Luce and the Rock" de Britt Raes, 2022
  • Aprendre a expressar els sentiments i emocions propis.
  • Respondre creativament als estereotips de gènere associats als colors i les formes.
  • Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge audiovisual, verbal, musical i plàstic.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Reconeixement de la importància de la participació i corresponsabilitat en les tasques de la vida domèstica, escolar i social, superant estereotips sexistes.
  • Observació, i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic experimentant les sensacions i emocions que provoquen.
  • Interès, valoració i respecte davant del fet artístic i davant de les produccions artístiques pròpies i alienes.

PÚBLICS

I3, I4, I5

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva de gènere, Personatges

DURADA

1 hora

PREU

175€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades