Activitats

Itinerari: Del cap a la cua

Una mirada diversa a la creació de personatges

Els personatges que protagonitzen les històries audiovisuals tenen el potencial de contribuir a una representació diversa i inclusiva. En aquest taller coneixerem els elements necessaris per a construir un personatge lliure d’estereotips sexistes, li donarem forma amb diferents materials i els animarem amb la tècnica stop-motion.

Sessió 1: Pràctica creativa, visionat de fragments audiovisuals i comentari.
Sessió 2: Creació de personatges.
Sessió 3: Animació amb stop-motiondels personatges.

Imatge d'un taller de Drac Màgic
  • Identificar els arquetips sexistes associats a la masculinitat i la feminitat per elaborar una resposta creativa que superi els estereotips de gènere.
  • Conèixer els mecanismes de construcció dels personatges de les pel·lícules.
  • Desenvolupar una actitud positiva i inclusiva vers les diferències.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Caracterització de personatges, producció d’imatges i objectes, recreació d’espais imaginaris, creació d’estructures, decorats i exposicions amb propòsits relacionables amb la pròpia experiència i amb el desenvolupament d’activitats culturals als centres educatius i enregistraments audiovisuals.
  • Reconeixement de la diversitat social, cultural, de gènere i d’opcions religioses i laiques que es manifesten a l’entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents dels propis.
  • Reconeixement dels valors comuns en les diferents manifestacions de la diversitat i dels valors de les dones que han estat tradicionalment marginats per la societat. Assumir responsabilitats i afavorir la dinàmica del treball cooperatiu, establint moments de revisió, respectant les aportacions dels/de les altres i resolent les discrepàncies amb arguments.

PÚBLICS

Cicle mitjà, Cicle superior

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva de gènere, Personatges

DURADA

3 sessions de 1hora i 30minuts

PREU

385€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades