Activitats

Itinerari: Aquest amor és un miratge

Desmuntar els mites romàntics

En aquest itinerari debatrem sobre els mites de l’amor i les possibilitats de construir relacions afectives des del respecte i la diversitat, allunyades dels tòpics. Amb una creació col·lectiva experimentarem amb les possibilitats subversives de les imatges per pensar quin és l’amor que desitgem.

Sessió 1: Anàlisi de com es construeixen les narratives romàntiques.
Sessió 2: Visionat de curtmetratges sobre vivències de l’amor lliures d’estereotips de gènere i sexuals.
Sessió 3: Pràctica creativa per posar en qüestió els mandats de gènere i els mites de l’amor romàntic.

Fotograma de "The Miseducation of Cameron Post", Desiree Akhavan, 2018
  • Desenvolupar eines per a una anàlisi crítica dels processos de configuració audiovisual de les identitats de gènere i afectivosexuals.
  • Posar atenció als aspectes del llenguatge audiovisual i als mecanismes de representació que fomenten la pervivència dels mites de l’amor romàntic.
  • Valorar models de representació de la diversitat sexual i afectiva més enllà de l’heteronormativitat.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Lectura i interpretació de formes i imatges tot identificant i relacionant els aspectes formals, expressius, de contingut i significat, discursius i contextuals.
  • Reconeixement de les diferències de gènere com un element enriquidor de les relacions interpersonals.
  • Anàlisi dels estereotips i prejudicis al voltant de la identitat de gènere. Identificació i rebuig de la violència de gènere, tot coneixent els mitjans de prevenció i protecció.
  • Anàlisi dels elements bàsics de la comunicació audiovisual.

PÚBLICS

3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva de gènere

DURADA

3 sessions de 2 hores

PREU

440€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades