Activitats

Aprenentatges de l’amor

Les relacions afectives en l’audiovisual

Les històries d’amor acostumen a ser el motor de l’acció en pel·lícules, sèries, videoclips, anuncis, etc. Però què passa quan aquestes narratives es repeteixen? Si veiem les mateixes escenes en diferents formats i èpoques? Analitzarem com el cinema i en general els mitjans audiovisuals han reforçat l’amor romàntic, i valorarem altres maneres o models de relacions.

Fotograma de "Betty" de Crystal Moselle, EEUU, 2020
  • Comprendre que la representació del món que fan els mitjans de comunicació audiovisuals és una construcció.
  • Identificar els factors que construeixen les històries d’amor en els productes audiovisuals.
  • Parar atenció a alguns aspectes del llenguatge audiovisual i als mecanismes de representació de les relacions afectives en els mitjans de comunicació que fomenten la pervivència dels mites de l’amor romàntic i la construcció sexista i esbiaixada del món.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Lectura i interpretació de formes i imatges tot identificant i relacionant els aspectes formals, expressius, de contingut i significat, discursius i contextuals.
  • Reconeixement de les diferències de gènere com un element enriquidor de les relacions interpersonals. Anàlisi dels estereotips i prejudicis al voltant de la identitat de gènere.
  • Identificació i rebuig de la violència de gènere, tot coneixent els mitjans de prevenció i protecció. Anàlisi dels elements bàsics de la comunicació audiovisual.
  • Reconeixement i valoració del paper de les obres d’art com a font d’informació sobre la vida i el pensament de les societats, contemporànies i històriques, tot reflexionant sobre els seus aspectes formals i narratius.

PÚBLICS

1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva de gènere, Narratives

DURADA

2 hores

PREU

150€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades