Activitats

Aprenentatges de l’amor

Les relacions afectives en l’audiovisual

Realment existeix la mitja taronja o és una construcció? Com són els personatges d’una història d’amor? Quin tipus d’escenes protagonitzen? A partir de diferents exemples analitzem la manera com el cinema i en general els mitjans audiovisuals, han reforçat un model d’amor romàntic, i valorem altres maneres o models de relació afectiva i sexual.

Fotograma de "Ackley Bridge" d'Ayub Khan-Din Kevin Erlis i Malcolm Campbell , Regne Unit, 2017
  • Comprendre que la representació del món que fan els mitjans de comunicació audiovisuals és una construcció.
  • Identificar els factors que construeixen les històries d’amor en els productes audiovisuals.
  • Parar atenció a alguns aspectes del llenguatge audiovisual i als mecanismes de representació de les relacions afectives en els mitjans de comunicació que fomenten la pervivència dels mites de l’amor romàntic i la construcció sexista i esbiaixada del món.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Lectura i interpretació de formes i imatges tot identificant i relacionant els aspectes formals, expressius, de contingut i significat, discursius i contextuals.
  • Reconeixement de les diferències de gènere com un element enriquidor de les relacions interpersonals. Anàlisi dels estereotips i prejudicis al voltant de la identitat de gènere.
  • Identificació i rebuig de la violència de gènere, tot coneixent els mitjans de prevenció i protecció. Anàlisi dels elements bàsics de la comunicació audiovisual.
  • Reconeixement i valoració del paper de les obres d’art com a font d’informació sobre la vida i el pensament de les societats, contemporànies i històriques, tot reflexionant sobre els seus aspectes formals i narratius.

PÚBLICS

3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva feminista

DURADA

2 hores

PREU

135€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades