Quina feina faig?

Feines lliures d’estereotips!

El projecte Quina feina faig? vol contribuir a visibilitzar les dones professionals del sector audiovisual. Mitjançant 10 càpsules audiovisuals protagonitzades per diferents dones del món del cinema, descobrim les feines que desenvolupen des d’una mirada lliure d’estereotips.

Un conjunt d’orientacions pedagògiques faciliten la tasca del professorat a l’hora de dinamitzar els continguts i treballar les expectatives professionals amb missatges positius i inclusius.

  • Nivell: ESO, batxillerat i cicles formatius.

Què treballem

  • Conèixer diferents oficis que, malgrat la seva infrarepresentació, algunes dones desenvolupen amb plenes competències i reconeixement.

  • Obrir el camp de referències a futures opcions professionals per adreçar-les, com a mesura d’acció positiva, a les noies en el moment que han d’orientar la seva vida acadèmica i professional.

  • Desvetllar la creativitat professional de l’alumnat en diàleg amb els missatges convencionals que forneixen les cultures del treball en l’àmbit audiovisual.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Aquest programa compta amb la col·laboració del Departament d’Educació, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.