Quina feina faig?

Feines lliures d’estereotips!

Aquest recurs didàctic vol contribuir a promoure una orientació professional que supera els esterotips sexistes existents i allibera els imaginaris personals i col·lectius pel que fa a les expectaives laborals i de futur.

Oferim tres itineraris: Un per a descobrir les feines que desenvolupen algunes dones del sector audiovisuals des d’una mirada lliure d’estereotips. Un altre un altre per entendre la interconnexió de les professions cinematogràfiques de la mà de les seves protagonistes. I un tercer que visibilitza les aportacions de les dones en professions que han estat tradicionalment masculintizades, així com de les aportacions dels homes en professions que solen ser feminitzades

Un conjunt d’orientacions pedagògiques faciliten la tasca del professorat a l’hora de dinamitzar els continguts i treballar les expectatives professionals amb missatges positius i inclusius.

 • Nivell: ESO, batxillerat i cicles formatius.

Itinerari 1

Endevina les feines cinematogràfiques que fan aquestes dones.

Itinerari 2

Coneix les professions del cinema seguint la vida d’un film.

Itinerari 3

Aportacions de les dones en professions que han estat tradicionalment masculintizades, així com aportacions dels homes en professions que solen ser feminitzades.

Què treballem

 • Conèixer diferents oficis que, malgrat la seva infrarepresentació, algunes dones desenvolupen amb plenes competències i reconeixement.

 • Obrir el camp de referències a futures opcions professionals per adreçar-les, com a mesura d’acció positiva, a les noies en el moment que han d’orientar la seva vida acadèmica i professional.

 • Desvetllar la creativitat professional de l’alumnat en diàleg amb els missatges convencionals que forneixen les cultures del treball en l’àmbit audiovisual.

Competències bàsiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

 • Competència artística i cultural.

 • Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Quina feina faig?

Feines lliures d’estereotips!

Aquest recurs didàctic vol contribuir a visibilitzar les dones professionals del sector audiovisual. Oferim dos itineraris, un per descubrir les feines que desenvolupen algunes dones del sector des d’una mirada lliure d’estereotips i un altre per entendre la interconnexió de les professions cinematogràfiques de la mà de les seves protagonistes.

Un conjunt d’orientacions pedagògiques faciliten la tasca del professorat a l’hora de dinamitzar els continguts i treballar les expectatives professionals amb missatges positius i inclusius.

Itinerari 1

Endevina les feines cinematogràfiques que fan aquestes dones.

Itinerari 2

Coneix les professions del cinema seguint la vida d’un film. (disponible molt aviat!)

 • Nivell: ESO, batxillerat i cicles formatius.

Què treballem

 • Conèixer diferents oficis que, malgrat la seva infrarepresentació, algunes dones desenvolupen amb plenes competències i reconeixement.

 • Obrir el camp de referències a futures opcions professionals per adreçar-les, com a mesura d’acció positiva, a les noies en el moment que han d’orientar la seva vida acadèmica i professional.

 • Desvetllar la creativitat professional de l’alumnat en diàleg amb els missatges convencionals que forneixen les cultures del treball en l’àmbit audiovisual.

Competències bàsiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

 • Competència artística i cultural.

 • Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Aquest programa compta amb la col·laboració del Departament d’Educació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.