Quina feina faig?

Feines lliures d’estereotips!

Aquest recurs didàctic vol contribuir a visibilitzar les dones professionals del sector audiovisual. Oferim dos itineraris, un per descubrir les feines que desenvolupen algunes dones del sector des d’una mirada lliure d’estereotips i un altre per entendre la interconnexió de les professions cinematogràfiques de la mà de les seves protagonistes.

Un conjunt d’orientacions pedagògiques faciliten la tasca del professorat a l’hora de dinamitzar els continguts i treballar les expectatives professionals amb missatges positius i inclusius.

Itinerari 1

Endevina les feines cinematogràfiques que fan aquestes dones.

Itinerari 2

Coneix les professions del cinema seguint la vida d’un film.

 • Nivell: ESO, batxillerat i cicles formatius.

Què treballem

 • Conèixer diferents oficis que, malgrat la seva infrarepresentació, algunes dones desenvolupen amb plenes competències i reconeixement.

 • Obrir el camp de referències a futures opcions professionals per adreçar-les, com a mesura d’acció positiva, a les noies en el moment que han d’orientar la seva vida acadèmica i professional.

 • Desvetllar la creativitat professional de l’alumnat en diàleg amb els missatges convencionals que forneixen les cultures del treball en l’àmbit audiovisual.

Competències bàsiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

 • Competència artística i cultural.

 • Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Quina feina faig?

Feines lliures d’estereotips!

Aquest recurs didàctic vol contribuir a visibilitzar les dones professionals del sector audiovisual. Oferim dos itineraris, un per descubrir les feines que desenvolupen algunes dones del sector des d’una mirada lliure d’estereotips i un altre per entendre la interconnexió de les professions cinematogràfiques de la mà de les seves protagonistes.

Un conjunt d’orientacions pedagògiques faciliten la tasca del professorat a l’hora de dinamitzar els continguts i treballar les expectatives professionals amb missatges positius i inclusius.

Itinerari 1

Endevina les feines cinematogràfiques que fan aquestes dones.

Itinerari 2

Coneix les professions del cinema seguint la vida d’un film. (disponible molt aviat!)

 • Nivell: ESO, batxillerat i cicles formatius.

Què treballem

 • Conèixer diferents oficis que, malgrat la seva infrarepresentació, algunes dones desenvolupen amb plenes competències i reconeixement.

 • Obrir el camp de referències a futures opcions professionals per adreçar-les, com a mesura d’acció positiva, a les noies en el moment que han d’orientar la seva vida acadèmica i professional.

 • Desvetllar la creativitat professional de l’alumnat en diàleg amb els missatges convencionals que forneixen les cultures del treball en l’àmbit audiovisual.

Competències bàsiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

 • Competència artística i cultural.

 • Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Aquest programa compta amb la col·laboració del Departament d’Educació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.