Quina feina faig?

Quina feina faig?

Feines lliures d’estereotips!

Aquest recurs didàctic vol contribuir a promoure una orientació professional que supera els estereotips sexistes existents i allibera els imaginaris personals i col·lectius pel que fa a les expectatives laborals i de futur.

Oferim tres itineraris: Un per a descobrir les feines que desenvolupen algunes dones del sector audiovisuals des d’una mirada lliure d’estereotips. Un altre un altre per entendre la interconnexió de les professions cinematogràfiques de la mà de les seves protagonistes. I un tercer que visibilitza les aportacions de les dones en professions que han estat tradicionalment masculinitzades, així com de les aportacions dels homes en professions que solen ser feminitzades

Un conjunt d’orientacions pedagògiques faciliten la tasca del professorat a l’hora de dinamitzar els continguts i treballar les expectatives professionals amb missatges positius i inclusius.

ITINERARIS

Itinerari ideat per conèixer i reconèixer les habilitats necessàries per a cada professió, així com les tasques que desenvolupen aquestes professionals.

L’itinerari 2 de Quina feina faig? proposa, a través d’una peça audiovisual i d’un dossier didàctic, un recorregut a través del procés de creació d’un film, vinculant els departaments que hi intervenen.

Una orientació professional que supera els estereotips sexistes existents i allibera els imaginaris personals i col·lectius pel que fa a les expectatives laborals i de futur.

  • Conèixer diferents oficis que, malgrat la seva infrarepresentació, algunes dones desenvolupen amb plenes competències i reconeixement.
  • Obrir el camp de referències a futures opcions professionals per adreçar-les, com a mesura d’acció positiva, a les noies en el moment que han d’orientar la seva vida acadèmica i professional.
  • Desvetllar la creativitat professional de l’alumnat en diàleg amb els missatges convencionals que forneixen les cultures del treball en l’àmbit audiovisual.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Construir Mirades