Quina feina faig?

Una representació positiva de les aportacions de les dones en professions que han estat tradicionalment masculinitzades, així com de les aportacions dels homes en professions que solen ser feminitzades

Itinerari 3

Feines lliures d’estereotips!

Les sis càpsules d’aquest recurs ofereixen una representació positiva de les aportacions de les dones en professions que han estat tradicionalment masculinitzades, així com de les aportacions dels homes en professions que solen ser feminitzades (especialment en les tasques de cures).

En conjunt, les càpsules audiovisuals promouen una orientació professional que supera els esterotips sexistes existents i allibera els imaginaris personals i col·lectius pel que fa a les expectatives laborals i de futur. Aquests materials audiovisuals es complementen amb els materials pedagògics següents:

#1
Ana
#2
Eva
#3
Pablo
#4
Julio
#5
Tina
#6
Aleix

Aquest programa compta amb la col·laboració del Departament d’Educació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Construir Mirades