Activitats

Itinerari: Imatges que escolten

Les migracions a la pantalla

Analitzem els mecanismes de construcció del punt de vista en les representacions per tal de desmuntar el racisme de moltes de les imatges que es difonen a través dels mitjans de comunicació, així com les estratègies que el subverteixen i el visibilitzen. A partir del visionat de curtmetratges reflexionarem sobre diferents realitats i reivindicacions de persones migrades, per tal d’apropar-nos creativament a les estratègies del retrat i de l’autoretrat a través de material d’arxiu.

Sessió 1: Anàlisis decolonial de les imatges

Sessió 2: Visionat de curtmetratges sobre lluites i migracions

Sessió 3: Pràctica creativa sobre experiències migratòries de l’entorn proper

Fotograma de "Organizar lo (im)posible", Tonina Matamalas i Carme Gomila, 2017
  • Introduir aspectes bàsics del llenguatge audiovisual per comprendre que les representacions són una construcció fruit d’una tradició colonial.
  • Valorar les lluites i reivindicacions de col·lectius i persones migrades.
  • Ampliar els imaginaris i trencar estereotips sobre les migracions en diferents edats.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència social i ciutadana.
  • Identificació dels elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis: enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència. Ús de metodologies per a l’anàlisi i la interpretació de les imatges en moviment.
  • Establiment de relacions entre els factors personals, socials, plàstics i simbòlics amb els valors estètics i artístics de les representacions de la cultura visual i mediàtica i comunicació oral dels resultats.
  • Identificació i presa de consciència dels elements del context social i cultural, inclosos els mitjans de comunicació i la publicitat, que condicionen el sistema de valors propi i poden influir en la mateixa presa de decisions, analitzant especialment els estereotips que tendeixen a imposar-se com a models de conducta.
  • Valoració dels contextos de recepció i ús dels mitjans de comunicació de massa: programacions, públic i audiències. Reflexió al voltant dels components ètics dels mitjans de comunicació: la llibertat d’expressió i els drets individuals de les persones consumidores.

PÚBLICS

3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Diversitat cultural

DURADA

3 sessions de 2 hores

PREU

400€ /grup classe

Aquesta activitat s'ha creat conjuntament amb el projecte 'Cartografías del cine de movilidad en el Atlántico hispánico" (CSO2017-85290-P)

logos junts 2

Altres activitats

Construir Mirades