Activitats

Itinerari: Imatges que escolten

Les migracions a la pantalla

Analitzem els mecanismes de construcció del punt de vista en les imatges per tal de desmuntar el racisme que hi persisteix, fruit d’una tradició visual colonial. A partir del visionament de curtmetratges, posem en relació aquests imaginaris amb d’altres en què les persones migrades són protagonistes. Ens apropem a les seves visions i demandes per afavorir la comprensió de la nostra societat com a diversa. En l’última sessió, explorem la creació audiovisual a partir d’exercicis d’autorepresentació per narrar les històries pròpies.

Sessió 1: Anàlisis decolonial de les imatges.
Sessió 2: Visionat de curtmetratges sobre lluites i migracions.
Sessió 3: Pràctica creativa sobre experiències migratòries de l’entorn proper.

Fotograma de "Organizar lo (im)posible", Tonina Matamalas i Carme Gomila, 2017
  • Introduir aspectes bàsics del llenguatge audiovisual per comprendre que les representacions són una construcció fruit d’una tradició colonial.
  • Valorar les lluites i reivindicacions de col·lectius i persones migrades.
  • Ampliar els imaginaris i trencar estereotips sobre les migracions en diferents edats.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Identificació i rebuig de situacions de marginació, intolerància, desigualtat i injustícia social en el món, desenvolupant una consciència ètica.
  • Introducció del gust per la cultura cinematogràfica i la seva relació amb les arts.
  • Identificació dels elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis: enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència. Ús de metodologies per a l’anàlisi i la interpretació de les imatges en moviment.

PÚBLICS

3r ESO, 4t ESO, Batx i CF

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva antiracista

DURADA

3 sessions de 2 hores

PREU

490€ /grup classe

Aquesta activitat s'ha creat conjuntament amb el projecte 'Cartografías del cine de movilidad en el Atlántico hispánico" (CSO2017-85290-P) i "El documental institucional y el cine de aficionado coloniales: análisis y usos" (PID2021-123567NB-I00)

logos_iqe

Altres activitats

Construir Mirades