Activitats

Les ulleres liles

Repensar el llenguatge audiovisual

La creació audiovisual és una tria constant: cal escollir la música, els espais, els personatges, la veu en off, els colors, el ritme, etc. Aquestes decisions estructuren un imaginari sobre el món que sovint reprodueix estereotips sexistes. En aquest taller aprendrem a identificar els elements bàsics que configuren els missatges audiovisuals de la publicitat, les xarxes socials i el cinema, per a promoure una mirada activa envers les imatges.

Fotograma de "Binti. Una youtuber sense fronteres" de Frederike Migom, Bèlgica, 2019
  • Identificar els elements bàsics del llenguatge audiovisual: personatges, veu en off, música, espais, tipus de plans, etc.
  • Prendre consciència dels mecanismes de significació de les imatges per tal de desenvolupar postures crítiques en relació amb els missatges audiovisuals.
  • Respondre creativament als estereotips sexistes presents en l’audiovisual.
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Identificar els principis discriminatoris dels anuncis, basats en el sexisme i en el racisme. Identificació de maneres de viure i formes d’organització social en les imatges i els objectes; percepció i comprensió d’algunes idees, valors o creences que desvetllen els objectes i les imatges; apreciació de la relació de l’entorn cultural i els aspectes personals dels artistes i de les artistes en la creació d’objectes i imatges.
  • Comprensió i comunicació de les maneres de viure, de les ideologies i de les concepcions, a través dels objectes i de les imatges. Percepció i comprensió de les atribucions de temps, lloc, gènere i classe que desvetllen els objectes i les imatges tenint en compte el seu context social.
  • Apreciació, valoració i anàlisi de la funció de les imatges i dels objectes en la promoció de noves expectatives i propòsits pel que fa als valors i concepcions ideològiques. Comunicació de les experiències, pensaments i inquietuds personals que promou l’experiència amb els objectes i les imatges.
  • Reconeixement de la diversitat social, cultural, de gènere i d’opcions religioses i laiques que es manifesten a l’entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents dels propis. Reconeixement dels valors comuns en les diferents manifestacions de la diversitat i dels valors de les dones que han estat tradicionalment marginats per la societat.

PÚBLICS

Cicle mitjà, Cicle superior

EIXOS TEMÀTICS

Perspectiva de gènere

DURADA

1 hora i 30 minuts

PREU

200€ /grup classe

Altres activitats

Construir Mirades