Project Description

Imatge del catàleg i del clip promocional: extretes d’un taller de Drac Màgic ©.

Anima una història

Stop-motion a l’aula

La tècnica de l’animació consisteix en animar, donar vida, dotar d’ànima i moviment a imatges originalment estàtiques. En aquest taller animarem petites històries per a comprendre com una imatge rere l’altre crea la il·lusió del moviment i quina relació s’ha d’establir entre elles per a fer sorgir la màgia de l’animació.

Què treballem

  • Aproximar-se a aspectes bàsics del llenguatge audiovisual, concretament de l’animació.

  • Desenvolupar la creativitat i la composició d’imatges incorporant el concepte de serielització.

  • Entrar en contacte amb pràctiques d’animació figurativa.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Tractament de la informació i competència digital.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Observació i valoració d’imatges fixes i seriades de contextos propers (historietes, còmics, il·lustracions, fotografies, cartells, publicitat) que provenen del camp de les arts i la cultura visual.

  • Discriminació de materials, colors, formes, volums, línies, grandàries, impacte visual… en les imatges, els objectes i les obres artístiques.

  • Concepció i composició individual i col·lectiva d’imatges i objectes a partir de materials i tècniques per a la representació bidimensional i tridimensional, la composició d’objectes tenint en compte l’equilibri i la utilització de ritmes visuals.

  • Identificació de la diversitat de materials i de qualitats, i les tecnologies que s’utilitzen en la creació d’objectes artístics i imatges mitjançant l’observació de produccions en l’entorn artístic i cultural i dels mitjans de comunicació.