Influencers i perspectiva de gènere

Recurs de sensibilització

Els i les influencers tenen responsabilitats ètiques vers la comunitat que els i les segueix? I l’audiència, a l’hora d’interactuar? Quina relació hi ha entre l’entreteniment digital i els rols de gènere? El que els i les joves consumeixen a les xarxes socials es pot deslligar de problemàtiques socials, a peu de carrer? YouTube té el potencial per articular la consciència feminista? L’alumnat de tres centres de Barcelona (Escola Jesús Maria, Institut Icària i Institut Escola Trinitat Nova) ha treballat aquestes i d’altres preguntes, recollides en els resultats d’aquest recurs.

Què treballem

  • Desenvolupar eines per a una anàlisi crítica dels processos de configuració de les imatges.

  • Prendre consciència de la violència estructural i la discriminació contra les dones, concretament en l’entorn digital.

  • Identificar el potencial de YouTube com a material per la sensibilització i promoció de la igualtat de gènere.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Accediu al recurs

Relacions curriculars

  • Participació en espais de reflexió i intercanvi d’informació, cerca, contrast i expressió d’idees, aprofitant les tecnologies de la informació i comunicació.

  • Posició crítica envers els valors, normes i actituds contràries als drets humans, la convivència pacífica i la defensa de la natura.

  • Anàlisi de la dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals. Identificació de les possibilitats de la convergència multimèdia. Interpretació dels valors ideològics de les produccions audiovisuals i rebuig dels continguts que promoguin situacions de discriminació i exclusió.

Aquest programa compta amb el suport del Departament de Treball i la col·laboració de