Construir mirades és un programa d’activitats orientades a la formació en llenguatges audiovisuals i a la difusió de la cultura cinematogràfica.

Té l’objectiu de facilitar eines de coneixement que contribueixin a l’educació estètica en relació amb les obres cinematogràfiques i audiovisuals i que afavoreixin, alhora, la reflexió respecte als continguts i els valors que transmeten.

La cultura visual està present en tot el trajecte vital de les persones, forma part de les experiències que alimenten els coneixements, el pensament, les emocions i les referències simbòliques que configuren les identitats individuals i socials.

L’actual context de sobreexposició audiovisual, en el qual infants i joves passen hores i hores mirant i interaccionant amb les pantalles, fa més necessari que mai reforçar l’educació visual, per a que l’acte de mirar no sigui un exercici irreflexiu, sinó que permeti desenvolupar la pròpia creativitat a la vegada que la responsabilitat i la mirada activa.

Activitats

  • Adaptades a cada cicle educatiu.

  • Emmarcades en el currículum escolar.

  • Relacionades amb el desenvolupament de competències.

  • Complementades amb material didàctic per al professorat.

  • Al centre educatiu.

  • En sales de cinema.

Assessorament pedagògic i tutories personalitzades

  • Treballs de tot tipus: treballs de recerca, TFG, TFM, etc.

  • Tutories adaptades: entrevista personal, facilitació de material didàctic, bibliografia o filmografia.

Construir mirades es desenvolupa a Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana i és una iniciativa de Drac Màgic, una cooperativa d’iniciativa social fundada el 1970 dedicada fonamentalment a l’estudi i a la divulgació de la cultura audiovisual i la seva utilització en diverses activitats educatives, socials i culturals.