Project Description

Un stop-motion de conte

Laboratori d’animació

Un taller pràctic on fem servir la tècnica de l’stop-motion: filmació fotograma a fotograma. Experimentem amb l’art de crear la il·lusió de moviment amb objectes inanimats com llibres i fotografies i els nostres propis cossos, com si fóssim ninots. Fem una animació conjunta on poden aparèixer tota mena d’efectes imaginatius!

Què treballem

  • Comprendre el funcionament de la tècnica d’animació stop-motion.

  • Desenvolupar la creativitat i el treball en equip.

  • Desenvolupar competències transversals en relació amb la informació i la competència digital.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Tractament de la informació i competència digital.

Relacions curriculars

  • Indagació sobre les possibilitats comunicatives suggerides per la comunicació audiovisual i la utilització de les TIC i per les possibilitats plàstiques dels materials i les seves qualitats formals en el disseny d’imatges i d’objectes artístics, i per comunicar idees, emocions i experiències.

  • Utilització dels recursos formals del llenguatge audiovisual i de la seva funció expressiva i estètica (enquadrament, planificació, punt de vista, il·luminació).

  • Creació de missatges visuals mitjançant materials plàstics i tecnologies de la comunicació (imatge digital, vídeo, fotografia, instal·lació) per a la composició d’objectes i imatges, tenint en compte l’equilibri, el moviment, la utilització de diferents punts de vista, el pla (general, mig, de detall), el format (vertical, horitzontal, rodó) i la finalitat (informar, persuadir).

  • Reutilització d’objectes i imatges de l’entorn amb la finalitat d’explicar visualment experiències, desitjos, i valoracions crítiques de l’entorn.