Project Description

La gallina de los huevos de oro, Gaston Velle, 1905.

Trucs de cinema

Els primers efectes especials

La història dels efectes especials va molt lligada a la història del cinema, ja que des dels seus inicis s’experimenta amb les possibilitats del llenguatge cinematogràfic per a crear “il·lusions òptiques”. En aquest taller practicarem alguns dels trucs dels inicis del cinema amb una càmera, imaginació i molta creativitat.

Què treballem

  • Aproximar-se a la tècnica del trucatge de cinema, el seu ús i la seva capacitat expressiva.

  • Introduir-se a l’evolució històrica i tecnològica dels efectes especials.

  • Experimentar la pràctica d’alguns trucs de cinema.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Tractament de la informació i competència digital.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Ús de la càmera fotogràfica i iniciació a la càmera de vídeo.

  • Exploració i diàleg entorn del qual les imatges, les produccions audiovisuals i els objectes poden explicar del món i de nosaltres mateixos.

  • Elaboració de propostes artístiques de resultes de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels materials, i avançant amb confiança i amb satisfacció en el procés de producció.