Project Description

Tallem, és bona!

Històries en pla seqüència

Un taller pràctic i intensiu de filmació amb un instrument bàsic: un dispositiu mòbil. A partir del visionat de fragments, ens introduïm en alguns aspectes bàsics de la narració audiovisual i n’explorem les possibilitats expressives amb un exercici creatiu i col·laboratiu. Realitzarem petits curts al voltant d’un tema del nostre interès i tots junts formaran un magnífic film col·lectiu!

Què treballem

  • Adquirir coneixements bàsics sobre alguns aspectes concrets del llenguatge audiovisual.

  • Desenvolupar competències transversals en relació amb la informació i la competència digital.

  • Consolidar l’hàbit del treball cooperatiu com a base indispensable per a l’aprenentatge i el desenvolupament personal.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Relacions curriculars

  • Estudi i experimentació a través dels processos, tècniques i procediments propis de la fotografia, el vídeo i el cinema, i la utilització dels recursos TIC, per investigar i produir narratives i discursos en format multimèdia.

  • Representació personal d’idees, d’acord amb uns objectius, utilitzant el llenguatge plàstic, visual i audiovisual, els recursos TIC, entre d’altres, i manifestant iniciativa, creativitat i imaginació.

  • Reconeixement dels principals agents de producció visual i audiovisual en el procés d’elaboració dels productes.