Project Description

Sonen les imatges

Cinema, música i efectes sonors

Quins efectes crea la música sobre les imatges? Com d’important és la dimensió sonora de l’audiovisual? Experimentem amb els sons i les músiques per fer volar la imaginació i transformar les emocions que ens produeix el cinema.

Què treballem

  • Introduir el concepte de “banda sonora”.

  • Comprendre les possibilitats expressives del so i la música i la seva relació amb les imatges.

  • Posar en pràctica un exercici col·laboratiu de creació sonora.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Tractament de la informació i competència digital.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn.

  • Escolta activa de creacions musicals per a la discriminació, identificació i captació de la pulsació i ritmes, estructures, qualitats dels sons, melodies i harmonies.

  • Adquisició d’actituds i habilitats necessàries per posicionar-se com a intèrpret, oient, compositor o director: escoltar, observar, interpretar i crear.