Project Description

Robots, zombis i vampires

Ciència ficció i crítica social

El gènere cinematogràfic de la ciència ficció ha imaginat una gran varietat de mons possibles i impossibles, societats distòpiques i utòpiques que deixen entreveure crítiques, temors i anàlisis de la societat actual. Aquest taller proposa un recorregut per diverses peces cinematogràfiques que posen sobre la taula crítiques socials, polítiques i culturals amb grans dosis d’imaginació i creativitat i que dibuixen un retrat robot del present històric. Al final, es durà a terme una pràctica creativa on es proposarà de jugar amb els conceptes apresos.

Què treballem

  • Conèixer les característiques del gènere cinematogràfic de la ciència ficció així com alguns títols rellevants d’aquest gènere.

  • Interpretar els missatges audiovisuals de crítica social que emeten algunes pel·lícules a través d’estratègies narratives i de composició audiovisual.

  • Realitzar una pràctica creativa on aprofundir en la crítica social i la seva relació amb la ciència ficció.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Relacions curriculars

  • Identificació i presa de consciència dels elements del context social i cultural, inclosos els mitjans de comunicació i la publicitat, que condicionen el sistema de valors propi i poden influir en la mateixa presa de decisions, analitzant especialment els estereotips que tendeixen a imposar-se com a models de conducta.

  • Identificació i interpretació de les imatges i les propostes de l’entorn del disseny i la publicitat, de l’àmbit del vídeo, la fotografia i el multimèdia i també del cinema i de la televisió.

  • Identificació dels elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis: enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència. Ús de metodologies per a l’anàlisi i la interpretació de les imatges en moviment.

  • Anàlisi de la dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals. Identificació de les possibilitats de la convergència multimèdia. Interpretació dels valors ideològics de les produccions audiovisuals i rebuig dels continguts que promoguin situacions de discriminació i exclusió.