Project Description

Birth of Oshun, Harmonia Rosales, 2017.

Remoure els imaginaris

Una introducció a la coeducació audiovisual | ESO, Batx, CF

En una cultura en què la transmissió de valors té lloc en gran part en la incessant producció d’imatges, és important parar atenció a la representació de la masculinitat, la feminitat i les diversitats dels audiovisuals que veuen els i les joves. En aquesta sessió es proposa posar sota la lupa els continguts androcèntrics per tal de qüestionar la recepció audiovisual automatitzada i fomentar una mirada activa i una actitud responsable en la nostra relació, individual i col·lectiva, amb el món de les imatges.

Què treballem

  • Identificar el paper de l’audiovisual en la configuració de les identitats des de la infància.

  • Desenvolupar una mirada activa i crítica cap als missatges que transmeten els mitjans audiovisuals.

  • Conèixer els mecanismes de construcció dels personatges de les pel·lícules i la participació en la configuració d’arquetips.

Sol·liciteu més informació