Project Description

Imatge del catàleg i del clip promocional: extretes d’un taller de Drac Màgic ©.

Remoure el trap

Creacions musicals no sexistes

El gènere musical del trap ha generat un univers de referències musicals i audiovisuals amb continguts, sovint, explícitament masclistes. El taller proposa una revisió crítica de les narratives del trap i una resposta creativa davant la naturalització de les violències, a través de la creació conjunta d’una cançó que reverteixi els estereotips. 

Un taller conduït per Las VVitch, grup de trap feminista.

Què treballem

 • Prendre consciència dels mecanismes de significació de les imatges i de la música per tal de desenvolupar postures crítiques en relació amb els missatges.

 • Identificar els principis discriminatoris de les cançons, lletres i vídeos musicals, basats en el sexisme i els estereotips de gènere.

 • Construir una resposta creativa a partir dels codis musicals del gènere musical del trap.

Competències bàsiques

 • Competència artística i cultural
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual

 • Competència social i ciutadana

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

 • Comprensió i valoració d’obres i pràctiques musicals en la seva dimensió expressiva i estètica.

 • Expressió raonada d’opinions i judicis musicals, adoptant una actitud de diàleg i respecte.

 • Anàlisi dels elements bàsics de la comunicació audiovisual.

 • Reconeixement i valoració del paper de les obres d’art com a font d’informació sobre la vida i el pensament de les societats, contemporànies i històriques, tot reflexionant sobre els seus aspectes formals i narratius.

 • Reflexió sobre la presència social de la música i consideració de la importància d’un entorn sonor saludable.

Cançons resultants de tallers realitzats

Canal de Youtube del taller