Project Description

Reinventar la publicitat

Coeducació audiovisual

Les nines només serveixen per jugar a ser mares? Els cotxes només són per fer curses? Fem una revisió dels estereotips i els continguts sexistes d’alguns discursos publicitaris per construir una proposta alternativa conjunta.

Què treballem

  • Prendre consciència dels mecanismes de significació de les imatges per tal de desenvolupar postures crítiques en relació amb els missatges publicitaris.

  • Identificar els principis discriminatoris dels anuncis, basats en el sexisme i els estereotips de gènere.

  • Respondre creativament a partir del disseny d’un espot publicitari que reverteixi els estereotips sexistes.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Relacions curriculars

  • Identificació de maneres de viure i formes d’organització social en les imatges i els objectes; percepció i comprensió d’algunes idees, valors o creences que desvetllen els objectes i les imatges; apreciació de la relació de l’entorn cultural i els aspectes personals dels artistes i de les artistes en la creació d’objectes i imatges.

  • Comprensió i comunicació de les maneres de viure, de les ideologies i de les concepcions, a través dels objectes i de les imatges. Percepció i comprensió de les atribucions de temps, lloc, gènere i classe que desvetllen els objectes i les imatges tenint en compte el seu context social.

  • Apreciació, valoració i anàlisi de la funció de les imatges i dels objectes en la promoció de noves expectatives i propòsits pel que fa als valors i concepcions ideològiques. Comunicació de les experiències, pensaments i inquietuds personals que promou l’experiència amb els objectes i les imatges.

  • Reconeixement de la diversitat social, cultural, de gènere i d’opcions religioses i laiques que es manifesten a l’entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents dels propis. Reconeixement dels valors comuns en les diferents manifestacions de la diversitat i dels valors de les dones que han estat tradicionalment marginats per la societat.