Project Description

Sèrie Les de l’hoquei, Laura Azemar, Ona Anglada, Natàlia Boadas i Marta Vivet, 2019.

Qui som a les pantalles?

Guionitzem personatges de ficció

Com són els personatges de les sèries de ficció que veiem? Són representació de la nostra diversitat? L’anàlisi dels personatges de sèries i pel·lícules ens permet descobrir els models de representació en les narratives audiovisuals. I alhora descobrir-nos. Imaginar-nos nous personatges ens permet qüestionar estereotips de gènere i culturals. A través de dinàmiques i pràctiques grupals, reflexionem per a crear personatges diversos.

Taller dinamitzat per Marta Vivet, co-guionista de la sèrie Les de l’hoquei.

Què treballem

  • Conèixer els mecanismes de construcció dels personatges de les sèries i pel·lícules de ficció.

  • Valorar models de representació de les diversitats afectivo-sexuals i culturals.

  • Desenvolupar eines per a una anàlisi crítica dels processos de configuració dels estereotips de gènere i culturals en l’audiovisual.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Valoració de la diversitat de les relacions afectives i sexuals des del respecte, la confiança, la igualtat i la capacitat de decisió, rebutjant els prejudicis i estereotips i les relacions basades en el domini de l’altre.

  • Anàlisi dels elements bàsics de la comunicació audiovisual.

  • Reconeixement de la diversitat social, cultural, afectiva i d’opcions religioses i laiques que es manifesten en el nostre entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents als propis, tot reconeixent els valors comuns.

  • Contrast de valors i argumentació dels valors propis. Respecte i valoració crítica de les opcions i plantejaments personals dels altres, desenvolupant una actitud assertiva.