Project Description

Punts, línies, cercles i quadrats

Les formes i els colors al cinema

Ens podem emocionar amb un cercle que creix, amb un punt que balla o amb una desfilada de línies inclinades? Les formes geomètriques també poden ser les protagonistes de les pel·lícules i moure’s al ritme de la música.

 

 • Nivell: P3

 • Eixos: Llenguatges

 • Durada: 1 hora

 • Preu: 100 € / grup classe.

Què treballem

 • Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge audiovisual, verbal, musical i plàstic.

 • Comprendre el concepte de forma geomètrica i el seu ús en les composicions visuals.

 • Crear imatges noves a partir de formes geomètriques bàsiques.

Competències bàsiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

 • Competència artística i cultural.

 • Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Relacions curriculars

 • Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn.

 • Experimentació amb tècniques plàstiques i audiovisuals bàsiques: dibuix, pintura, collage, modelatge, estampació, edició gràfica amb ordinador i imatge, treballant l’alfabet visual: punt, línia, taca, color, textura, volum, enquadrament, punts de vista i llum.

 • Experimentació amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear diferents moviments amb el cos, per saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les emocions que comporta.

 • Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i corporal com a objectes de diversió, de creació i d’aprenentatge a través de jocs lingüístics i expressius. Apreciació de l’estètica de les formes literàries -ritme i rima- i artístiques, i de les sensacions i emocions que provoquen.