Project Description

Skate Kitchen, Crystal Moselle, 2018.

Repensar l’espai públic

Violències masclistes i resistències a les pantalles

De dones i noies que parlen entre elles d’agressions viscudes al carrer a d’altres que es defensen a l’autobús, els debats feministes al voltant dels usos de l’espai públic es traslladen a les pantalles a través del cinema, les sèries i les campanyes. En aquest taller visionarem algunes narratives de resistència, desmuntant mites i tòpics per a crear propostes de campanyes en contra les violències masclistes al carrer.

Què treballem

  • Identificar les formes de representació cinematogràfica de les vivències de les dones i les noies en els usos de l’espai públic.

  • Prendre consciència de les violències i la discriminació contra les dones i les noies, concretament en relació amb l’espai públic.

  • Desenvolupar eines per a una anàlisi crítica dels processos de configuració de les imatges.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Participació en espais de reflexió i intercanvi d’informació, cerca, contrast i expressió d’idees, aprofitant les tecnologies de la informació i comunicació.

  • Identificació de les etapes principals de la conquesta dels drets de les dones i valoració de la seva situació actual en diferents indrets, analitzant-ne les causes.

  • Anàlisi de la dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals. Identificació de les possibilitats de la convergència multimèdia. Interpretació dels valors ideològics de les produccions audiovisuals i rebuig dels continguts que promoguin situacions de discriminació i exclusió.

  • Identificació, anàlisi i rebuig de situacions d’incompliment dels drets humans a nivell local i global. Coneixement de mecanismes per combatre l’incompliment i la violació dels drets humans. Reflexió crítica sobre les garanties i límits dels drets i les llibertats.