Project Description

Música i cinema

La interacció de dos llenguatges

Les imatges en moviment han estat vinculades a la música des dels inicis del cinema. Des de les interpretacions musicals en directe a l’època silent fins als videoclips o la videocreació, aquests dos llenguatges han evolucionat en paral·lel. El taller proposa un recorregut per alguns exemples històrics d’aquesta relació.

Què treballem

  • Aproximar-se a la història del cinema i als canvis narratius que s’incorporen a partir de l’evolució de la tecnologia.

  • Descobrir la banda sonora i la manera com aquesta opera en relació amb les imatges filmades.

  • Identificar els codis inscrits en els productes audiovisuals de cada país o tradició cultural, amb especial èmfasi en la música.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

Relacions curriculars

  • Lectura i interpretació d’objectes artístics i d’imatges tot identificant i relacionant els aspectes formals, de contingut i contextuals.

  • Identificació i anàlisi auditiva d’elements significatius de la melodia, l’harmonia, el ritme, el timbre i la textura en obres i pràctiques musicals diverses.

  • Classificació i discriminació auditiva dels diversos tipus de veus i instruments i de diverses agrupacions vocals i instrumentals.

  • Interès per escoltar i conèixer obres i estils musicals diversos.

  • Apropament a la cultura cinematogràfica i a la seva relació amb la resta de manifestacions artístiques.