Project Description

Muntatge i creació de sentit

Fem curts amb imatges reciclades

La Mash Up Table és un enginy tecnològic que ens permet treballar el muntatge cinematogràfic de manera col·laborativa i sense dependre d’altre maquinari o programari. A partir d’un arxiu audiovisual, experimentarem amb l’ordre de les imatges, la música, els efectes sonors i la veu per crear fantàstics filmets experimentals.

Què treballem

  • Aproximar-se d’una manera creativa als fonaments de la narrativa audiovisual.

  • Experimentar les possibilitats narratives i expressives del muntatge audiovisual.

  • Elaborar un film en grups cooperatius.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Tractament de la informació i competència digital.

Relacions curriculars

  • Reconeixement i valoració del paper discursiu de la imatge en la societat actual.

  • Estudi i experimentació a través dels processos, tècniques i procediments propis de la fotografia, el vídeo i el cinema i la utilització de recursos TIC per investigar i produir narratives i discursos audiovisuals i en format multimèdia.

  • Elaboració de projectes artístics i de comunicació audiovisual de forma creativa i cooperativa.

  • Identificació dels elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis: enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència. Ús de metodologies per a l’anàlisi i la interpretació de les imatges en moviment.