Project Description

Charles Chaplin.

Molt més que paraules

Expressió corporal al cinema mut

Ssssh! Silenci! Ens convertim en actors i actrius de cinema mut i ens expressem a través del cos, els gestos i les mirades. Una experiència lúdica i creativa a través de la mímica i l’expressió corporal. 

Què treballem

  • Entrar en contacte amb el cinema dels inicis.

  • Practicar de manera lúdica aspectes relacionats amb la interpretació i l’expressió de les emocions.

  • Aprendre a dominar progressivament el cos i habilitats motrius.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Identificació de les emocions bàsiques: amor, alegria, tristesa, enuig i por a partir de les pròpies vivències. Associació amb causes i conseqüències. Relació entre coneixement i acció.

  • Expressió de les pròpies emocions per mitjà dels diferents llenguatges: corporal, plàstic, musical i verbal. Adquisició progressiva del vocabulari referit a les emocions.

  • Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries, audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir.