Project Description

Mirem, mirem, què veiem?

L’experiència d’enquadrar

El primer pas per fer i entendre el cinema és saber què vol dir enquadrar. A partir d’activitats creatives i lúdiques aprendrem què significa mirar la realitat per un forat i a decidir què posem dins i què deixem fora del pla.

 

 • Nivell: P5

 • Eixos: Llenguatges

 • Durada: 1 hora

 • Preu: 100 € / grup classe.

Què treballem

 • Comprendre el concepte d’enquadrament.

 • Desenvolupar la capacitat estètica i compositiva de les imatges.

 • Iniciar-se en la creació de fotografies o imatge en moviment.

Competències bàsiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

 • Competència artística i cultural.

 • Tractament de la informació i competència digital.

Relacions curriculars

 • Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn.

 • Experimentació amb tècniques plàstiques i audiovisuals bàsiques: dibuix, pintura, collage, modelatge, estampació, edició gràfica amb ordinador i imatge, treballant l’alfabet visual: punt, línia, taca, color, textura, volum, enquadrament, punts de vista i llum.

 • Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per les produccions artístiques: literàries, musicals, teatrals, plàstiques i audiovisuals.

 • Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i corporal com a objectes de diversió, de creació i d’aprenentatge a través de jocs lingüístics i expressius. Apreciació de l’estètica de les formes literàries -ritme i rima- i artístiques, i de les sensacions i emocions que provoquen