Project Description

Mirar per animar

La pràctica creativa del GIF

L’animació és l’art de dotar de moviment objectes que són inanimats. En aquest taller desenvoluparem la mirada atenta per a crear animacions a partir de les formes i els elements del nostre entorn proper. Utilitzarem el format del GIF per apropar-nos a la tècnica de l’animació des d’una perspectiva que ens permeti comprendre la il·lusió del moviment.

Què treballem

  • Comprendre les bases de l’animació i de la creació de la il·lusió del moviment.

  • Desenvolupar la creativitat i la mirada activa i imaginativa.

  • Experimentar amb la imatge fixa i animada mitjançant recursos de les TIC.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

Relacions curriculars

  • Exploració dels possibles significats de les formes i les imatges segons el seu context expressiu, referencial i simbòlic.

  • Estudi i experimentació a través dels processos, tècniques i procediments propis de la fotografia, el vídeo i el cinema, i la utilització dels recursos TIC, per investigar i produir narratives i discursos en format multimèdia.

  • Responsabilitat i actitud de valoració i respecte en el desenvolupament de les activitats i propostes artístiques, tant les pròpies com les dels companys i les companyes.