Project Description

Mira com sona!

Cinema i banda sonora

A més d’imatges, les pel·lícules també estan fetes de sons, músiques i veus que constitueixen el que anomenem la banda sonora. Jugarem a escoltar i endevinar els efectes sonors, aprendrem com es fan i experimentarem quines emocions generen. Parem bé l’orella!

Què treballem

  • Aproximar-se a la història del cinema a través de l’evolució de la reproducció del so i les relacions entre so i imatge.
  • Comprendre i assimilar la capacitat narrativa i dramàtica del so.
  • Introduir-se a l’elaboració d’efectes sonors per a cinema.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Escolta, exploració i discriminació de sons presents en l’entorn natural, cultural i artístic: elements de l’entorn que produeixen so, sons que es poden produir amb el cos, sons enregistrats. Percepció del so i del silenci, de les diferents qualitats del so i de la seva combinació.

  • Exploració dels recursos creatius i expressius de la veu i dels instruments.

  • Ús progressiu de materials sonors i instruments convencionals i no convencionals, desenvolupant l’adaptació corporal i musical a les característiques de cadascun d’ells.

  • Valoració de l’atenció i el respecte en les interpretacions i produccions artístiques pròpies i dels altres.