Project Description

Mem de la Lisa Simpson.

Mems o barbàrie!

El potencial feminista del mem

Un mem d’Internet és una unitat d’informació (normalment una imatge, un GIF o un vídeo amb una frase o paraula) que es replica a través de la xarxa. Aquesta forma de comunicació s’ha fet molt popular els darrers anys, però més enllà de fer riure també s’ha utilitzat per a denunciar injustícies o desigualtats. Experimentem amb imatges i textos per a construir mems amb perspectiva feminista.

Què treballem

  • Conèixer les unitats bàsiques de la comunicació en línia.

  • Desenvolupar una mirada activa i crítica cap a les imatges que ens envolten.

  • Prendre consciència de les possibilitats subversives de les imatges.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Utilització dels recursos TIC per a la recerca i creació d’imatges.

  • Identificació i presa de consciència dels elements del context social i cultural, inclosos els mitjans de comunicació i la publicitat, que condicionen el sistema de valors propi i poden influir en la mateixa presa de decisions, analitzant especialment els estereotips que tendeixen a imposar-se com a models de conducta.

  • Aplicació de les tècniques multimèdia a l’edició d’imatges estàtiques i animades, a la interactivitat i a l’elaboració de propostes multidisciplinàries.

  • Caracterització dels components expressius i comunicatius de la imatge. Distinció entre la lectura denotativa i connotativa de les imatges. Definició d’icona, símbol i signe.