Project Description

Llums, pantalla i acció!

Els elements bàsics del cinema

Què necessitem per a veure cinema? Primer de tot: llum! Segon: una pantalla, i per últim: un grup de nens i nenes que vulguin cridar: acció! Un taller per a experimentar amb el fonament més bàsic del cinema, l’escriptura amb llum.

 

 • Nivell: P3

 • Eixos: Llenguatges

 • Durada: 1 hora

 • Preu: 100 € / grup classe.

Què treballem

 • Introducció al funcionament de la llum sobre les pantalles i altres superfícies.

 • Iniciar-se en la composició visual.

 • Experimentació amb la llum, les ombres i la fotografia per a la creació d’imatges.

Competències bàsiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

 • Competència artística i cultural.

 • Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Relacions curriculars

 • Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.

 • Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn.

 • Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries, audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir.

 • Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i corporal com a objectes de diversió, de creació i d’aprenentatge a través de jocs lingüístics i expressius. Apreciació de l’estètica de les formes literàries -ritme i rima- i artístiques, i de les sensacions i emocions que provoquen.