Project Description

Laboratori sonor

Fem una banda sonora

Com sona un theremin solar? Quina banda sonora es pot fer amb una caixa de cereals? Com es pot jugar amb els efectes d’un pedal i generar tensió dramàtica? Aprendrem a sonoritzar a través de diferents instruments i objectes, la creativitat i la improvisació.

Què treballem

  • Aproximar-se d’una manera creativa als fonaments de la creació sonora.

  • Experimentar les possibilitats narratives i expressives del so i les imatges.

  • Elaborar una banda sonora conjuntament.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Identificació i anàlisi auditiva d’elements significatius de la melodia, l’harmonia, el ritme, el timbre i la textura en obres i pràctiques musicals diverses.

  • Improvisació i creació amb elements bàsics del llenguatge musical, reflexionant sobre els processos creatius i els components essencials del llenguatge musical.

  • Desenvolupament d’habilitats i tècniques bàsiques d’improvisació i composició musical orientades a la creativitat i a l’expressió personal i col·lectiva.