Project Description

La natura ens parla

Animació per respectar la vida

Animals i plantes ens mostren què significa l’aventura de crèixer. A partir d’un curtmetratge d’animació fet amb paper i una activitat creativa posarem atenció a valorar i respectar tot allò que ens envolta.

Què treballem

  • Conèixer i aprofundir en les espècies d’animals i plantes i fomentar el respecte per l’entorn natural.

  • Aproximar-se a la tècnica d’animació audiovisual stop-motion.

  • Desenvolupar l’autonomia personal.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Experimentació amb tècniques plàstiques i audiovisuals bàsiques: dibuix, pintura, collage, modelatge, estampació, edició gràfica amb ordinador i imatge, treballant l’alfabet visual: punt, línia, taca, color, textura, volum, enquadrament, punts de vista i llum.

  • Observació de característiques i comportaments d’alguns animals i plantes en contextos diversos: com són, com s’alimenten, on viuen, com es relacionen.

  • Desig d’autonomia i iniciativa pròpia.