Project Description

La llum i les ombres

Les primeres històries amb imatges

Encenem la llum del projector i…màgia! Tenim una gran pantalla per veure-hi imatges movent-se. Molt abans de les pel·lícules que coneixem avui en dia, s’explicaven històries amb les ombres. A través de diferents representacions amb el cos i amb titelles descobrim el primer espectacle d’imatges de la història.

 

Què treballem

  • Experimentació amb la llum i les ombres per a la creació d’imatges.

  • Reconèixer formes concretes a partir de les ombres.

  • Aprendre a expressar-se mitjançant un nou llenguatge.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Relacions curriculars

  • Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.

  • Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn.

  • Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries, audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir.

  • Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i corporal com a objectes de diversió, de creació i d’aprenentatge a través de jocs lingüístics i expressius. Apreciació de l’estètica de les formes literàries -ritme i rima- i artístiques, i de les sensacions i emocions que provoquen.