Project Description

De pequeña quiero ser, Raquel Marques i Maria Romero, 2017.

Juguem a inventar-nos

Creació de personatges lliures d’estereotips de gènere

Com són els personatges que protagonitzen les històries audiovisuals? Quina representació de la feminitat i la masculinitat proposen? En aquest taller coneixerem els elements necessaris per a construir un personatge lliure d’estereotips sexistes,  li donarem forma amb materials diversos i en farem un registre audiovisual.

Sessió 1: Visionat de curtmetratges i fragments audiovisuals i comentari
Sessió 2: Creació de personatges
Sessió 3: Retrat i animació dels personatges

Què treballem

  • Identificar els arquetips sexistes associats a la masculinitat i la feminitat per elaborar una resposta creativa que superi els estereotips de gènere.

  • Conèixer els mecanismes de construcció dels personatges de les pel·lícules.

  • Desenvolupar una actitud positiva i inclusiva vers les diferències.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Tractament de la informació i competència digital.

Sol·liciteu més informació