Project Description

Imatges que escolten

Pràctiques de retrat documental

El retrat i l’autoretrat són una de les pràctiques audiovisuals més comunes de la nostra època. En aquest taller ens aproparem a diferents estratègies cinematogràfiques per a realitzar un retrat documental: com filmar la persona retratada? Quins reptes suposa l’autoretrat, el retrat d’algú desconegut o d’una persona amb qui tenim un vincle proper? A partir de la inspiració de fragments de pel·lícules que representen a persones joves, realitzarem pràctiques en grup de retrat i autoretrat.

Què treballem

  • Aproximar-se d’una manera creativa a les estratègies cinematogràfiques del retrat i l’autoretrat documental.

  • Reflexionar sobre qüestions vinculades a l’ètica de la representació audiovisual.

  • Consolidar l’hàbit del treball cooperatiu com a base indispensable per a l’aprenentatge i el desenvolupament personal.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Tractament de la informació i competència digital.

Relacions curriculars

  • Identificació de les tipologies, característiques i funcions de la imatge. Distinció entre imatge natural, imatge creada i imatge registrada.

  • Identificació dels elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis: enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència. Ús de metodologies per a l’anàlisi i la interpretació de les imatges en moviment.

  • Caracterització dels components expressius i comunicatius de la imatge. Distinció entre la lectura denotativa i connotativa de les imatges. Definició d’icona, símbol i signe.

  • Elaboració de continguts interpretant la vinculació entre diverses informacions i ampliant el coneixement.