Project Description

Organizar lo (im)posible, Tonina Matamalas i Carme Gomila, 2017.

Imatges que escolten

Les migracions a la pantalla

Analitzem els mecanismes de construcció del punt de vista en les representacions per tal de desmuntar el racisme de moltes de les imatges que es difonen a través dels mitjans de comunicació, així com les estratègies que el subverteixen i el visibilitzen. A partir del visionat de curtmetratges reflexionarem sobre diferents realitats i reivindicacions de persones migrades, per tal d’apropar-nos creativament a les estratègies del retrat i de l’autoretrat del cinema documental.

Sessió 1: Anàlisis decolonial de les imatges
Sessió 2: Visionat de curtmetratges sobre lluites i migracions
Sessió 3: Pràctica creativa sobre experiències migratòries de l’entorn proper

Què treballem

  • Introduir aspectes bàsics del llenguatge audiovisual per comprendre que les representacions són una construcció fruit d’una tradició colonial.

  • Posar en valor les lluites i reivindicacions de col·lectius i persones migrades.

  • Ampliar els imaginaris i trencar estereotips sobre les migracions en diferents edats.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Sol·liciteu més informació